Bølgeblikk

Top

Vangkroken 3

Samlokaliserte boliger for personer med funksjonshemming og/eller utviklingshemming. Leilighetene har samme form og uttrykk som en hvilken som helst annen leilighet, men tilpasset universell utforming og Husbankens krav til omsorgsboliger. Bygget er i to etasjer. Inngang, heis og trapp ligger midt i bygget. I hver etasje er det 6 boliger med tilhørende fellesarealer. Fellesarealene, kjøkken- og stuearealer, er lagt sentralt som gruppens sosiale tyngdepunkt. Utsikt og tilgang til utearealer er viktige trivselsfaktorer. Fellesarealene og utenforliggende hage/balkong vender mot vest og har fine solforhold. 

Neste prosjekt