Bølgeblikk

Top

Spesialsykehuset for epilepsi

Byggeprosjektet omfattet tilbygg til allerede eksisterende administrasjons- / laboratoriumsbygning for å skaffe større og samt forbedring av lokaler for observasjonsenheten, klinisk nevrofysiologisk poliklinikk (KNF) felles mottakelse og kontorer.

Prosjektet ble løst med vekt på optimal funksjonsdyktighet for pasienter og personale, kombinert med tilpasning til eksisterende bebyggelse og gitte landskapsforutsetninger. 

Neste prosjekt