Bølgeblikk

Top

Raumyr skole

Raumyr skole fra 1-7 trinn ble bygget som 3-parallell skole med mulighet for å utvide til 4 paralleller. Generaliteten legger til rette for et fleksibelt skoleanlegg som kan endres i takt med fremtidens læreplaner og teknologiske utvikling.

Anlegget er utformet innenfor klart definerte bygningsvolumer som beskriver logisk samlokaliserte aktivitetsområder. Volumoppdelingen reduserer anleggets målestokk og bidrar til en oversiktlig organisering av elevenes utearealer. Et sentralrom med bibliotek, auditorium, scene og kantine danner et naturlig sentrum i bygget over to etasjer. Et differensiert adkomstsystem betjener skolens ulike aktivitetsområder.

Prosjektet er gitt en varsom høydeprofil og «myk» materialitet i forhold til små barn. Utformingen legger til rette for differensierte og trygge adkomstforhold og gode, oversiktlige og trygge utearealer.   

Neste prosjekt