Bølgeblikk

Top

Nylig vunnet: Nye Drammen Sykehus

Bølgeblikk Arkitekter sammen med Link og Ratio har fått klarsignal om gjennomføring av nytt sykehus i Drammen. Vi gleder oss til å jobbe videre med prosjektet som etter planen vil stå ferdig i 2025. 14. mars kom vedtaket fra styret i Helse Sør-Øst og det endelige klarsignalet ble gitt for gjennomføringen av nytt sykehus i Drammen.

Tidligere ble vi, sammen med Link og Henning Larsen tildelt oppgaven med å utføre konseptfase og skisseprosjekt for nytt sykehus i Drammen til prosjektgruppen «Cura». Prosjektgruppen «Cura» består av arkitektselskapene Henning Larsen Architects, LINK arkitektur, Bølgeblikk arkitekter, samt rådgiverselskapene Multiconsult, Hjellnes Consult og Erichsen & Horgen. Kontrakten gjelder fagområder knyttet til store og kompliserte bygg, det vil si arkitektur, landskapsarkitektur og alle rådgivende ingeniørfag.  Prosjektgruppen skal utarbeide komplett skisseprosjekt for hele sykehuset, med tilhørende uteområder, veier, plasser og parkering. Samtidig skal også infrastruktur til og fra sykehuset utredes. Arbeidet skal bygges videre på foreliggende utviklingsplan og idéfaserapport for et nytt Vestre Viken sykehus, og innenfor de rammene som er fastlagt når det gjelder bruttoarealer og kostnader. 

Neste prosjekt