Bølgeblikk

Top

Lyngbakken bo- og behandlingssenter

Lyngbakken bo- og behandlingssenter er et helt nytt og moderne sykehjem, med landets fremste velferdsteknologi. Sykehjemmet består av 64 plasser, fordelt likt på 8 enheter. 2 og 2 enheter er organisert med nært samarbeid og felles kjøkken. Sykehjemmet er 7000 m2 stort og ligger på Nenset.

Bølgeblikk prosjekterte nytt bo- og behandlingssenter i tillegg til å utarbeide komplett regulering av planområdet. Planområdet har i tillegg til sykehjem også en fremtidig utbygging av skoleanlegg. 

Prosjektets utgangspunkt var behov for flere institusjonsplasser for brukere med tungt pleiebehov - mange av brukerne tilhører gruppen med aldersdements, men ofte også med øvrige diagnoser. Det er også tatt hensyn til samhandlingsreform og utvidet bruk av tekniske/elektroniske hjelpemidler.
Kombinasjonen av dette bygget, velferdsteknologien og utemiljøet skaper helt nye muligheter, og handlingsrom for beboere og medarbeidere for å skape en trygg hverdag for beboere. Dette er en plattform der vi er langt framme og som er bygd for fremtiden.

 

 

Neste prosjekt