Bølgeblikk

Top

BUPA Stavanger

Barne- og ungdomspsykiatrien viser klare bygningsvolumer som beskriver prosjektets ulike funksjonsområder og er oppdelt i tre klare bygningsvolumer, der anleggets fellesfunksjoner og polikliniske virksomhet er disponert i det sentralt plasserte 4. etasjes sentralbygget. Dette fellesbygget er markert som et signalbygg på sykehusområdet og gir en klar oppfatning av hvor anleggets hovedadkomst er plassert.

Neste prosjekt