Bølgeblikk

Top

Sentralblokken Haukeland

Prosjektering av nye poliklinikker i Sentralblokken, Haukeland Universitetssyehus innebærer utforming av prosesser, organisering og infrastruktur for poliklinisk virksomhet og dagbehandling. 

Avdelinger/enheter som inngår i prosjektet er; klinikk for hode-hals, medisinsk avdeling, kirurgisk klinikk, bryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk, brystdiagnostisk senter (Rad. avd.), ortopedisk klikikk, kvinneklinikken (KK Gyn og IVF), nevrokirurgisk avdeling, intervensjonssenter, klinisk Forskningspost, Radiologisk avdeling, Poliklinikk for prøvetakning, Kirurgisk Serviceklinikk, Drift teknisk divisjon.

Bølgeblikk har organisert hele etasjen med tanke på logistikk der pasientflyt, transport og kommunikasjon har vært essensielle temaer. Vi har prosjektert ut kjerneområder der de ulike avdelingene har utadvente behandlingsrom (front stage) og skjermete områder for leger og personell i kjernene (back stage). Modellen har gitt etasjen en helt ny dynamikk. 

Neste prosjekt