Bølgeblikk

Top

Nylig vunnet: Dronning Ingrids Hage

Dronning Ingrids Hage er et prosjekt som omfatter utvikling og bygging av 130-150 sykehjemsplasser, som er spesialtilpasset personer med demens/kognitiv svikt. Sykehjemmet skal utformes som en hageby, der bygningskroppen skaper en naturlig ramme som lett gir tilgang til gode uteområder, samtidig som de danner en naturlig begrensning for et trygt område å bevege seg innenfor. 

Prosjektet skal være i tråd med den nederlandske demenslandsbyen De Hogeweyk i Wesp, og tilpasses norske forhold. Pioner-prosjektet er det første av sitt slag i Oslo, og et viktig prosjekt for kommunen. 

Neste prosjekt